GuldborgBørnSamling

GuldborgBørnSamling

Gennem flere år har Postholderens Sted to gange årligt været samlingspunkt for alle (født mellem 1939 og 1960), som på ét eller andet tidspunkt har været en del af børn/unge-fællesskabet: Som enten har været elev på Guldborg Skole, været en del af idrætsforeningen, spillet bold på Soesmarke Stadion, været spejder, deltaget i ungdomsklubben, været feriebarn eller på anden tilsvarende vis haft større eller mindre berøring med jævnaldrende i Guldborg gennem opvæksten.

Folk, som gerne vil møde bekendte og venner fra ungdomstiden, og som i øvrigt også har mistet kontakten til “vennerne”, har muligheden for at møde nogle af dem på Postholderens Sted. Vi mødes forår og efterår over en kop kaffe eller te, hilser på og forsøger at finde ud af, hvem hver især er. Nogle medbringer poesi- og fotobøger, nogle fortæller historier fra gamle dage, andre laver kort oplæg om livet i nogle af husene, som livene nu var, dengang den enkelte var i puberteten. Interessant at få opfrisket meget af livsforløbene, som vi alle sammen gennemgik.

Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen, er det bedst med forhåndstilmelding via Birtes mobilnummer. GuldborgBørnSamlingen er uformel, og det er faktisk den ene, som fortæller omkring mødemuligheden til den anden…

Det er ingen lukket gruppe, og pt. er der en GuldborgBørn-gruppe på Facebook for interesserede. Det er Lone Hemmingsen, som bestyrer denne. Vel mødt!

Næste samling er søndag, den 27 april fra kl. 14.30…Mød nu frem alle Jer, som har interesse i at møde nuværende og tidligere venner. I inviterer hinanden.