Kommende arrangementer

Postholderens Sted, kendetegn: “Stedet med den gode stemning”. Lørdag, den 6. april 2019: Mulighed for at købe smørrebrød – dels ud af huset – dels til at spise på Postholderens Sted….mellem kl. 11.00 og 13.00.  Ring gerne for at forudbestille…..mobil: 23 20 83 06. ….Musikalsk Legestue…kommende samling er torsdag, den 11. april 2019. Tilmeldingerne er startet… Søndag, d. 28. april 2019 kl. 19.00: På knæ for livet. Biografi om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel Vi vil møde et kunstnerægteskab og to forfatterskaber fra en tid, der var præget af krise, Anden Verdenskrig og Efterkrigstiden, af sult, arbejdsløshed og punkterede cykler, af returnerede kronikker, digte og noveller. Halfdan Rasmussen og Ester Nagel var betydelige forfattere i deres samtid. Med deres klaprende skrivemaskiner indgik de i tidens kulturelle og litterære strømninger. Han gjorde det med sine fornyende tosserier og originale børnerim, med kritiske rejsedigte fra diktaturerne i Spanien, Portugal og Grækenland, med vidunderlig smukke rejsedigte fra Grønland; hun gjorde det med humor, ironi og bidende satire og udviklede absurde skildringer af social skævhed, kønsskævhed og racisme. De biografiske beretninger bygger på et nyt og varieret kildemateriale i form af 300 breve mellem Halfdan og Ester og af uudgivne breve fra forfattere, forlag, forældre, venner og kærester. Der indgår upublicerede dagbøger af Halfdan fra hans tidlige rejser, dagbøger til deres børn, kalenderbøger og fotografier, som ikke tidligere har været offentliggjort. Foredraget holdes af Susanne V. Knudsen. Vi starter kl. 18.00 med at spise smørrebrød (så meget Du kan spise)  incl. foredrag for kr. 100,-. Bestilling forud er nødvendig af hensyn til maden. bestilling på mobil: 23 20 83 06.   ..Det er altid muligt at bestille enkelte arrangementer hvad enten det er brunch, middage, frokoster, events eller musikalske oplevelser –  dels i huset dels ud af huset. Ring til birte herom Vi elsker at lave  særlige menuer – bl.a. kutling  hos Postholderens Sted… Vi kan faktisk klare – og synes det er sjovt – at lave lidt anderledes mad    –  på opfordring og på bestilling… Ring til os for at høre og evt. aftale. Det er ikke ofte, at vi laver a la carte til besøgende fra gaden, idet vores holdning er at sikre så lidt madspild som muligt. Vel mødt Erik og Birte /Postholderens Sted