Foredrag

Postholderens Sted afvikler igennem årets løb forskellige foredrag med indhold af historisk karakter. Det kan være oplægsholdere “udefra” eller Birte (ejeren) som kan fortælle omkring livet i Guldborg, folkene fra husene, livet i og omkring Skansen og Søbakken m.v.. I 2016 startede vi året med fortællingen om skotske whisky’er samt undlod ikke også at smage disse. En fornøjelig aften med oplægsholder Flemming Olsen til at guide os i dette emne.