GuldborgBørnSamling

GuldborgBørn-samling

Igennem flere år har POstholderens sted 2 x årligt været samlingspunkt for alle (født mellem 1939 og 1960), som på eet eller andet tidspunkt har været en del af børn/unge fællesskabet, som enten har været elev på Guldborg skole, været en del af idrætsforeningen, spillet bold på Soesmarke Stadion, været spejder, deltaget i Ungdoms-klubben, været feriebarn eller på anden tilsvarende vis haft større eller mindre berøring med jævnaldrende i Guldborg igennem opvæksten. Folk, som gerne vil møde bekendte/venner fra ungdomstiden, og som i øvrigt også har mistet kontakten til “vennerne” har muligheden for at møde nogle af dem på Postholderens Sted. Vi mødes forår og efterår over en kop kaffe eller te, hilser på og forsøger at finde ud af, hvem hver især er. Nogle medbringer poesi- og fotobøger, nogle fortæller historier fra gamle dage, andre laver kort oplæg omkring livet i nogle af husene, som livene nu var, dengang den enkelte var i puberteten. Interessant at få opfrisket meget af livsforløbene, som vi alle sammen gennemgik. På mødedagene vælger nogle at blive til fællesspisningen, hvorfor det er nødvendigt at melde til ved Birtes mobil. Kommende mødedag i efter 2018, lørdag, 24. november, hvor kaffen er parat på kanden fra kl. 14.30. Det er lidt vigtigt, at du ikke møder frem tidligere end 14.30, idet vi afvikler en brunch fra formiddagen af. Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen, så er det bedst med forhåndstilmelding. GuldborgBørnSamlingen er uformel, og det er faktisk den ene, som fortæller omkring mødemuligheden til den anden….Ingen lukket gruppe. Pt. er der en Guldborg børn gruppe på facebook – for interesserede. Det er Lone Hemmingsen, som bestyrer denne. vel mødt