I samarbeje med Fællesrådet for Guldborg og Omegn har vi for at markere 75 året for Danmarks befrielse (2den Verdenskrig) bestilt Møllebanken i Nr. Vedby søndag, den 3. maj 2020 til ALSANG 2020.

Der vil være sanghæfter, falstringst dialekt, introduktion til arrangementet, telt rejst i tilfælde af dårligt vejr samt mulighed for at købe kaffe og kage, sodavand og øl.

Tidspunktet vil være 14.30 – 17.00. Medbring selv klapstol.

Entre: kr. 25,00